Hand Emojji ImagesHand Emojji ImagesFigen Eğitim'de Maraton Başlıyor.

Our Top Course
React Js
(15 Reviews)
$15 $25
Java Program
(15 Reviews)
$10 $40
Web Design
(15 Reviews)
$10 $20
Web Design
(15 Reviews)
$20 $40
Instructor
Figen BAKKAL
Kurucu Müdür

Okulumuz

Okulumuzda öğrencinin kendini geliştirebilmesine olanak tanıyan çok yönlü bir eğitim politikası izlenmektedir. Akademik gelişimleri, birebir etüt ve rehberlik takip sistemi ile gözlemlenmekte; sosyo-kültürel gelişimleri ise öğrencilerin gelişimlerine eğilimlerine odaklı etkinlikler, kurslarla desteklenmektedir. Bu noktada;

P4C eğitimlerimiz ile öğrencilerimizin bilişsel yetenekleri, eleştirel düşünme becerileri geliştirilmekte, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklenmekte, akran iletişiminde yönlendirici olunmaktadır.

Kişisel gelişim kurslarımızla öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda verilen “Anlayarak Hızlı Okuma” ile öğrencilerimiz; bir metni en kısa sürede okuma, okuma hızını arttırma, zamanı verimli kullanma, kelime dağarcığı ve hafızayı zenginleştirme, kitap okuma alışkanlığı edinme, konsantrasyonu arttırma, kavrama ve anlama yeteneğini geliştirme becerileri kazanmaktadırlar. “Yaratıcı drama” kursu ile; özgüvenleri gelişmekte, takım çalışmasına yatkınlıkları artmakta, empati kurabilmekte, yaratıcılıkları ile doğaçlama becerileri artmaktadır. “Diksiyon” kursu ile; konuşmada meydana gelen bozukluklarını fark edip bunlardan kurtulmakta, seslerini etkin kullanma ve doğru nefes alma tekniklerini öğrenmekte, topluluğun önünde özgüvenli ve rahat konuşabilmekte ve bu bağlamda özgüvenleri artmaktadır. “Etkili iletişim teknikleri” ile; beden dillerini iletişimde etkin bir şekilde kullanma, güven verici, ikna edici konuşma ve duruş becerisi kazanmaktadırlar. “Yaratıcı yazarlık” ile; hayal güçleri gelişmekte, yaratıcılıkları artmakta, odaklanma ve motivasyon becerisi kazanmaktadırlar.

Öğrencilerimiz e-twinning kapsamında;

 • AB kod haftası kodlama ve dijital okuryazarlığı etkinliğinde başarı belgeleri ile ödüllendirildiler.
 • “Hatay'a Hayat Olalım” projesinde Hatay'daki orman yangınına karşılık öğretmen ve öğrencilerimizde doğacı zekâ aktivite edilip projeye katkı sağlanıldı.
 • “Türkiye Çocukları Korosu” etkinliklerinde öğrencilerimiz piyano dalında Türkiye ikincisi oldu.
 • Code Week etkinliği ile değişen dünyaya ve gelişen teknolojiye dair yeni fikirler üretildi.
 • Değerler eğitimi kapsamında tüm sınıflarımızda her ay açık sınıf etkinlikleri düzenlendi. Bu sayede öğrencilerimizin tiyatral yetenekleri sergilendi.
 • Okulumuzda açtığımız kitap fuarları ve yazar atölyeleri ile her öğrencimizin kitapsever bireyler olarak yetiştirilmesi hedefliyoruz. Kitapları mekânında ve bizzat yazarlarının kaleminde ve söyleşinde tanımalarını sağlayarak bir bilinç uyandırıyoruz.
 • Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla tüm öğrenci öğretmen ve velilerimiz akşamları aynı zaman diliminde hep birlikte kitap okumaktadırlar.
 • Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlı lisemizde TÜBİTAK projesi olan “Berceste Kumbarası” etkinliği düzenlenmektedir. Bu proje ile amaç; çağımızın ihtiyaçlarına yanıt verecek eleştirel okumayı ve etkin dinlemeyi eğlenceli bir sınıf ortamında yarışma şeklinde sunarak öğrencilerimizin doğru zamanda doğru kitaplara ulaşmalarını sağlamaktır. Böylece öğrencilerin kitap okumayı bir kazanıma dönüştürmeleri ve eğlenceli bir uğraş hâline getirmeleri hedeflenmektedir.
 • Genel kültür derslerimizle öğrencilerimizin yaşadığı dünyaya ve evrene karşı farkındalığını arttırıyor, toplum içinde söz alarak kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Bu sayede ülke kültürlerini, doğru bilinen yanlışları, harita bilgisini ve ülkeler coğrafyası ile ilgili ilginç bilgileri eğlenerek öğrenmektedirler.
 • Velililerimizle rutin olarak düzenlediğimiz gezi, piknik ve kahvaltılarla okul dışında da bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Öğretmen-veli iletişimimizi sosyal etkinliklerle daha farklı mecralara da kaydırarak daha içten ve sağlıklı iletişim kurmaya dikkat ediyoruz.
 • Her dönem birkaç il gezisi düzenleyerek eğitimimizi okul sınırları içine hapsetmiyoruz. Yerinde öğrenme metodu ile sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, edebiyat gibi derslerimizi kültürel, arkeolojik mekânlar ve müze ziyaretleri ile daha kalıcı hâle getiriyoruz.
 • Okulumuz TEMA gönüllüsü bir okul olma özelliğini ise yıllardır sürdürmektedir. Öğrencilerimizi, daha çekirdekten birer yeşil sevdalısı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz doğaya karşı daha duyarlı olmakla birlikte çevre sorunlarına yapıcı çözümler üretebilen, geleceğin dünyasını planlarken çevreci bir hassasiyeti benimseyip bu noktada farkındalık kazanabilmektedirler.